14.4 C
Bistriţa
Mon, 20 Mar 2023 15:00:43

Circulația Bunurilor Culturale Mobile

Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile

În baza art. 37 din Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, republicată, scoaterea peste frontiera a bunurilor culturale mobile constituie operatiune de export, care poate fi temporar sau definitiv. Exportul pentru bunurile culturale mobile clasate si neclasate se efectueaza numai pe baza certificatului de export ce va fi emis de Directia Judeteana pentru Cultura Bistrita-Nasaud.

Scoaterea din tara, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obtinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat in conditiile legii, constituie operatiune de export ilegal, urmând ca la vama bunurile sa fie confiscate (art. 37 alin. 5 din Legea 182/2000).

În momentul depunerii cererii de eliberare a certificatului de export la sediul instituției, persoana fizica sau juridica ce solicita exportul va avea asupra sa:

–  bunul / bunurile pentru care solicită exportul;

–  actul de identitate sau pasaportul, respectiv certificatul de înregistrare fiscala;

–  fotografii color, în doua exemplare, format 9 x 13;

–  raport de expertiză  / după caz;

Bunurile pentru care se solicita eliberarea certificatului de export se prezinta de catre persoana fizica sau juridica odata cu depunerea cererii si ramân la sediul Direcției, daca se considera necesar. Bunurile astfel depuse urmeaza regimul depozitului voluntar potrivit art. 1.591 – 1.619 Cod Civil si se restituie odata cu actul emis.

Termenul legal de eliberare a certificatului de export este de 30 de zile (art. 41 din Legea 182/2000) pentru bunurile care nu sunt considerate în urma expertizei ca fiind susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural, sau 90 de zile în cazul în care se declanseaza operatiunile de clasare.

Nu este necesara obtinerea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile, de orice factura, care au autori în viata. Acestea nu pot face obiectul clasarii si se pot exporta fara restrictii, conform art. 94 din Legea 182/2000 si a art. 15 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, norme aprobate prin HG 518/2004.

Pentru bunurile clasate, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, exportul, care nu poate fi decât temporar, va fi avizat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si aprobat de ministrul culturii. În cazuri exceptionale, în care prevaleaza interesul istoric, stiintific sau cultural, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor poate aviza exportul definitiv pentru bunuri clasate apartinând persoanelor fizice sau juridice de drept privat, în cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeasi importanta si semnificatie culturala (art. 40 din Legea 182/2000).

Bunurile culturale mobile aflate în proprietate publica se exporta numai temporar, pentru organizarea unor expozitii în strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare sau expertizare. Pentru aceasta este obligatorie obtinerea avizului de principiu al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si a aprobarii ministrului culturii, dupa care titularul dreptului de administrare se va adresa Directiei pentru eliberarea certificatului de export (art. 6 – 10 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, norme aprobate prin HG 518/2004).