7.9 C
Bistriţa
Sat, 18 Mar 2023 13:57:20

Lista monumentelor istorice din județul Bistrița-Năsăud

Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.

Lista monumentelor istorice este realizată pe judeţe. Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate în patru categorii, în funcţie de natura lor:

I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele grupe:
• Grupa valorica A – monumente de interes naţional;
• Grupa valorica B – monumente de interes local.