5.3 C
Bistriţa
Thu, 16 Mar 2023 12:08:37

Bunuri culturale mobile clasate

Patrimoniul cultural naţional mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală.Bunurile aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil fac parte, în funcţie de importanţa sau de semnificaţia lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:

a) tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, alcătuit din bunuri culturale de valoare excepţională pentru umanitate;

b) fondul patrimoniului cultural naţional mobil, alcătuit din bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România.

Procedura de clasare are ca efect înscrierea bunurilor culturale în inventarul patrimoniului cultural mobil.

Declansarea procedurilor de clasare se face în cazul bunurilor care, în urma unei expertize generale, întrunesc punctajul cerut de normele de clasare aprobate prin HG 886 din 20.08.2008. Bunurile astfel expertizate devin bunuri susceptibile de a fi clasate. Se întocmeste apoi o documentatie ce cuprinde fisa analitica, fotografia color a obiectului si raportul de expertiza specifică domeniului, semnat de un expert acreditat, care este trimisa spre analiză Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii și Identității Naționale. Aprobarea clasării se face prin ordin al ministrului culturii și identității naționale. Clasarea unui bun trebuie finalizata în cel mult trei luni din momentul declansarii procedurii de clasare.

Prezentăm exemple de bunuri culturale clasate din județul Bistrița-Năsăud.

Inventarul bunurilor clasate poate fi vizualizat aici .

Etnografie

Click pentru a accesa pagina

Istorie - arheologie

Click pentru a accesa pagina

Stiintele naturii

Click pentru a accesa pagina