-0.2 C
Bistriţa
Sat, 18 Mar 2023 04:40:41

Arheologie - Ghid Legislativ

CONŢINUT – CADRU

 al documentaţiilor pentru obținerea certificatului de

descărcare de sarcină arheologică

 

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică se emite de către instituția noastră în cazul intervențiilor în zone cu patrimoniu arheologic.

Documentația va fi întocmită de către un arheolog înscris în Registrul Arheologilor. Lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul Institutului de Memorie Culturală – CIMEC, www.cimec.ro și va conține:

  1. raportul de cercetare arheologică, întocmit în conformitate cu prevederile Standardelor şi procedurilor arheologice, instituite prin OMCC nr. 2.392/06.09.2004;
  2. autorizaţia de cercetare arheologică (copie);
  3. fişa tehnică de cercetare arheologică(FT-CP 3);
  4. fişă sit arheologic (FS-RAN 2)
  5. proiectul tehnic al intervenţiei;
  6. planşe, hărţi şi delimitarea în coordonate topografice Stereo 70 a suprafeţei propuse pentru descărcarea de sarcină arheologică.
  7. anexe.

Documentaţia se depune în format electronic și în două exemplare pe suport hârtie: un exemplar, însoțit de fișa tip de descărcare de sarcină arheologică întocmită de un reprezentant al instituției, va fi înaintat Comisiei Naționale de Arheologie în vederea aprobării, iar un exemplar se va arhiva la instituția noastră. În baza răspunsului Comisiei Naționale de Arheologie se va emite certificatul de descărcare de sarcină arheologică a terenului sau se vor comunica măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului arheologic, după caz.