2.6 C
Bistriţa
Thu, 16 Mar 2023 08:06:47

Monumente Istorice - Ghid Legislativ

REGLEMENTĂRI PRIVIND INTERVENȚIILE

 LA MONUMENTE ISTORICE ȘI LA IMOBILE SITUATE ÎN ZONA DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR ISTORICE SAU ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

 

 1. Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Identității Naţionale sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia.
 2. Intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:
  • toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice;
  • executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
  • amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;
  • schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;
  • strămutarea monumentelor istorice;
  • amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
 3. Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la toate intervențiile se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Identității Naţionale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, precum şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
 4. Autorizaţiile emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt nule de drept.
 5. Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Identității Naţionale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, precum şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
 6. Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Identității Naţionale, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile legii.