3.6 C
Bistriţa
Sat, 26 Nov 2022 13:53:15

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacante de

consilier, clasa I, grad profesional debutant

la Compartimentul Cultură, Management, Resurse Umane

 

 

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Cod identificare candidat Rezultat Observatii
1. 409 ADMIS
2. 423 ADMIS
3. 430 ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 14.04.2022, ora 1000.

Candidatul nemulțumit de rezultatul selecției dosarelor poate depune contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, conform prevederilor art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi, 07.04.2022 ora 1600, la sediul și pe site-ul Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

 Secretar Comisie de concurs