4.2 C
Bistriţa
Thu, 24 Nov 2022 14:22:31

Rezultate PROBA SCRISĂ

Punctajele probei scrise la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacante de

consilier, clasa I, grad profesional debutant

la Compartimentul Cultură, Management, Resurse Umane din cadrul

Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud

 

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr. crt.

Cod identificare candidat Punctaj proba scrisă Observatii Rezultat  

1.  

842 NEPREZENTAT

2.  

850 52

ADMIS

3.   865 51.5

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, conform prevederilor art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în termenul legal, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

 

Afişat astăzi, 27.06.2022 ora 12:40, la sediul și pe site-ul Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

 

Secretar Comisie de concurs