-0.3 C
Bistriţa
Sat, 26 Nov 2022 21:52:10

Rezultate PROBA SCRISĂ

Punctajele probei scrise la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacante de

consilier, clasa I, grad profesional debutant

la Compartimentul Cultură, Management, Resurse Umane din cadrul

Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud

 

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Cod identificare candidat

 

Punctaj proba scrisă Observatii Rezultat
1. 409 16.91 RESPINS
2. 423 23 RESPINS
3. 430 15.15 RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, conform prevederilor art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afişat astăzi, 14.04.2022 ora 15:00, la sediul și pe site-ul Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

 Secretar Comisie de concurs