-0.4 C
Bistriţa
Sat, 26 Nov 2022 01:25:46

Rezultate interviu

Punctajele interviului la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacante de

consilier, clasa I, grad profesional debutant

la Compartimentul Cultură, Management, Resurse Umane din cadrul

Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud

 

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1), lit. a), din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

 

Nr. crt.

Cod identificare candidat Punctaj interviu

1.  

850

91.3

2.   865

95

 

Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, conform prevederilor art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Afişat astăzi, 27.06.2022 ora 15:30, la sediul și pe site-ul Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

 

Secretar Comisie de concurs