0.6 C
Bistriţa
Tue, 29 Nov 2022 23:48:34

Rezultate Anunțuri angajare

Punctajele finale la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacante de

consilier, clasa I, grad profesional debutant

la Compartimentul Cultură, Management, Resurse Umane din cadrul

Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud

 

 

Potrivit prevederilor art.40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probelor:

 

 

Nr. crt. Cod identificare candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. 642 NEPREZENTAT
2. 650 52 91.3 143.3 RESPINS
3. 665 51.5 95 146.5 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, conform prevederilor art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afişat astăzi, 27.05.2022 ora 1600, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

 

Secretar Comisie de concurs